จำนวนผู้เข้าชม : 27

   


คป.หนองคายออกหน่วยเคลื่อนที่ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๘ [2019-04-24]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดหนองคาย  มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ออกหน่วยเคลื่อนที่ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ หน้าที่งานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  ณ ศาลาที่ทำการหมู่บ้าน   หมู่ที่ ๙ ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย