จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คป.หนองคายกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ [2019-04-24]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการจัดกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ การช่วยเหลือระหว่างการคุมความประพฤติ และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายให้ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง การสมัครเข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามเงื่อนไขคำสั่งศาล และ ไม่ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 29 คน  ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย