จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” [2019-04-23]