จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คป.หนองคายจัดกิจกรรมบ้านสงเคราะห์คุมประพฤติ บ้านกึ่งวิถี รุ่นที่5 [2019-04-23]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย               วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ(บ้านกึ่งวิถี) รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแยกออกจากชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด    ซึ่งผู้เข้ารับการสงเคราะห์จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสมาธิ การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง     การนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและไม่หวนกลับไป กระทำผิดซ้ำอีกโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 18 ราย  ณ วัดจันทร สามัคคี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย