จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


คป.หนองคายร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ [2019-04-22]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการป้องกันและหาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔