จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี [2019-04-22]

คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ๑ ราย ในคดี ลักทรัพย์ฯ ซึ่งศาลกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกเขตพื้นที่ที่กำหนด ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา ของวันถัดไปเป็นระยะเวลา ๖ เดือน เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๙ เมษายน ๒๕๖๒)