จำนวนผู้เข้าชม : 24

   


คป.หนองคายร่วมแสดงความยินดีและมอบเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติ 25 ปี [2019-04-22]

 

         กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ 19 เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมแสดงความยินดีและมอบเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติ 25 ปี กรมคุมประพฤติให้กับนายสุพจน์ มุงคุณโคตร และนายโสวัตร พันธ์ดง อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคายที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติในการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒