จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับดำเนินการบ้านกึ่งวิถี [2019-04-19]

ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับดำเนินการบ้านกึ่งวิถี

     นางสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และคณะผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีกำหนดตรวจราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมบ้านกึ่งวิถีเพื่อการสงเคราะห์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานฯ วันนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ วัดเทวธรรม (บ้านกึ่งวิถี) ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๙ เมษายน ๒๕๖๒)