จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกันจุ เพื่อให้ภาคประชาชนได้มีบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด [2019-04-19]