จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


คุมประพฤติลำปาง จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ จังหวัดลำปาง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบคุมประพฤติ [2019-04-19]