จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติลำปางประชาสัมพันธ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด ในระบบคุมประพฤติ ในโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ จังหวัดลำปาง [2019-04-19]