จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ [2019-04-18]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ 18 เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดหนองคาย เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดหนองคาย ข้อมูล     ผลการบังคับคดีเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะของสำนักงานฯ ประจำวันที่ ๑7 เมษายน ๒๕๖๒  ยอดสะสม จำนวน 372 คดี ณ ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒ โดย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม