จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมกับอสครับรายงานตัวที่ศูนย์อ.ศรีเชียงใหม่ [2019-04-18]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติร่วมกับนางนิรชา มณีรัตน์ อาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอ ศรีเชียงใหม่ ออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและนำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน 7 ราย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอศรีเชียงใหม่