จำนวนผู้เข้าชม : 25

   


คป.หนองคายร่วมกับอสคชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก(ขับรถในขณะเมาสุรา)เทศกาลสงกรานต์ [2019-04-18]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ,นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการและเจ้าหน้าที่กลุ่มคุมความประพฤติ ร่วมกับร.ต.อ.องอาจ อันตะยา,นางนงค์คาร แก้วอุ่น ,นางธนัฏฐา กุลณาวรรณ อาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย ชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ความผิดฐานพระราชบัญญัติจราจรทางบก(ขับรถในขณะเมาสุรา) การช่วยเหลือระหว่างการคุมความประพฤติ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามเงื่อนไขคำสั่งศาลและ ไม่ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก โดยมีผู้มารับทราบเงื่อนไขจำนวน 127คน ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย