จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมกับอสคออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและนำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม [2019-04-18]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒            นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติร่วมกับร.ต.ต.สุนทร กรมธรรมา อาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอ ท่าบ่อ ออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและนำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน 22 ราย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอท่าบ่อ