จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 [2019-04-18]

 กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562          

วันนี้ ( 18 เมษายน 2562 )  นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานปิด พร้อมแถลงสรุปผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

             นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการ ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน มูลนิธิ อาสาสมัครต่างๆ ตลอดจนภาคประชาสังคม ดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและจริงจัง ซึ่งได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนจากผลการดำเนินงานในช่วง 7 วัน (11-17 เม.ย. 62) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,338 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 386 ราย มีผู้บาดเจ็บรวม 3,442 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด มี 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช จังหวัดละ 128 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด มี 2 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี และอุดรธานี จังหวัดละ 15 ราย สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนน ยังคงเกิดจากการดื่มแล้วขับ และขับรถเร็ว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น รวมทั้งได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลและถอดบทเรียนการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนในระยะยาวอย่างยั่งยืนทั้งช่วงปกติและเทศกาลสำคัญ

เอกสารดาวน์โหลด :

w3.jpg