จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายนำส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดส่ง ณ สถานบำบัด [2019-04-18]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นางสาวสุทธิลักษณ์ ประเสริฐสังข์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการและนายยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติ นำส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดส่ง ณ สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นเวลา ๑๒๐ วัน จำนวน ๒๖ ราย ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย ตำบล หาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย