จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ [2019-04-18]

 

         กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ 17 เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดหนองคาย ข้อมูลผลการบังคับคดีเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะประจำวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒   ยอดสะสม จำนวน 303 คดี ณ ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒โดย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม