จำนวนผู้เข้าชม : 69

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนเมษายน 2562 [2019-04-17]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 พนักงานคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนเมษายน 2562 โดนได้เน้นย้ำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 ราย พร้อมจัดกิจกรรมสำหรับโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (กิจกรรมวางแผนชีวิต และกิจกรรมถนนชีวิต) สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงป่าเป้า

 
เอกสารดาวน์โหลด :

รับรายงานตัว วปป(2)_๑๙๐๔๑๗_0209.jpg

รับรายงานตัว วปป(2)_๑๙๐๔๑๗_0217.jpg

รับรายงานตัว วปป(2)_๑๙๐๔๑๗_0221.jpg

รับรายงานตัว วปป(2)_๑๙๐๔๑๗_0231.jpg