จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อหลัก “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ณ อำเภอเวียงป่าเป้า [2019-04-11]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเวียงป่าเป้า ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยมี นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นประธานในพิธีฯ จากนั้นได้จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อหลัก “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ช่วงควบคุมเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจรารจรฯ เช่น คดีเมาแล้วขับ และคดีขับรถประมาท เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ที่บริเวณลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมการให้บริการประชาชน ร่วมรณรงค์แจกแผ่นพับ พัดรณรงค์ ใบปลิว แสดงแผ่นป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และประชาสัมพันธ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้ประชาชนทราบ ณ จุดบริการ ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เอกสารดาวน์โหลด :

รณรงค์​ขับขี่ปลอดภัย​สงกรานต์​2562_๑๙๐๔๑๑_0021.jpg

รณรงค์​ขับขี่ปลอดภัย​สงกรานต์​2562_๑๙๐๔๑๑_0024.jpg

รณรงค์​ขับขี่ปลอดภัย​สงกรานต์​2562_๑๙๐๔๑๑_0030.jpg

รณรงค์​ขับขี่ปลอดภัย​สงกรานต์​2562_๑๙๐๔๑๑_0032.jpg

รณรงค์​ขับขี่ปลอดภัย​สงกรานต์​2562_๑๙๐๔๑๑_0033.jpg

รณรงค์​ขับขี่ปลอดภัย​สงกรานต์​2562_๑๙๐๔๑๑_0035.jpg

รณรงค์​ขับขี่ปลอดภัย​สงกรานต์​2562_๑๙๐๔๑๑_0036.jpg

รณรงค์​ขับขี่ปลอดภัย​สงกรานต์​2562_๑๙๐๔๑๑_0039.jpg

รณรงค์​ขับขี่ปลอดภัย​สงกรานต์​2562_๑๙๐๔๑๑_0040.jpg

รณรงค์​ขับขี่ปลอดภัย​สงกรานต์​2562_๑๙๐๔๑๑_0045.jpg

รณรงค์​ขับขี่ปลอดภัย​สงกรานต์​2562_๑๙๐๔๑๑_0051.jpg

รณรงค์​ขับขี่ปลอดภัย​สงกรานต์​2562_๑๙๐๔๑๑_0053.jpg

รณรงค์​ขับขี่ปลอดภัย​สงกรานต์​2562_๑๙๐๔๑๑_0113.jpg