จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อหลัก “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ณ อำเภอเวียงป่าเป้า [2019-04-10]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อหลัก “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2562 โดยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคม แผ้วถางวัชพืชเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณริมถนนทางหลวงเส้นทาง เชียงราย – เชียงใหม่ และบริเวณรอบสำนักงานคุมประพฤติฯ และนำมากองไว้เพื่อรอการฝังกลบหรือฝังดินแทนการเผา เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะเกิดเป็นไฟป่า ลดปริมาณหมอกควัน และค่าฝุ่นละอองในอากาศ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 18 ราย นอกจากนี้ยังได้อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรที่ถูกต้องและความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้กับผู้ถูกคุมฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทราบและตระหนักถึงความไม่ประมาทในการขับขี่ยานพาหนะ และสามารถนำไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้องต่อไป ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงป่าเป้า

เอกสารดาวน์โหลด :

56580485_318125385459402_6644051808316555264_o.jpg

56619818_318125405459400_8125278972352135168_n.jpg

56649331_318125505459390_182446989508608000_n.jpg

56666811_318125672126040_2311451725401161728_n.jpg

56879414_318125622126045_3983405639589167104_n.jpg