จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติกาญจน์ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ [2019-04-17]

คุมประพฤติกาญจน์ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ นางสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีกำหนดตรวจราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒  วันนี้ (๑๗ เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๗ เมษายน ๒๕๖๒)