จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [2019-04-17]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายภาคภูมิ โตโคกสูง พนักงานคุมประพฤติ ร่วมพิธีคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี พ.อ.สุธี เจียมสกุล ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมีนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่จะครบกำหนด ในห้วงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๗๘ คน ณ ห้องอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) กองพลทหารราบที่ ๙ บ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๑๗ เมษายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๗ เมษายน ๒๕๖๒)