จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานแถลงข่าวสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 [2019-04-17]

 

 

วันนี้ (17 เมษายน 2562) กระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ของวันที่ 16 เมษายน 2562 พร้อมได้มอบหมายนโยบายผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 16 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 367 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 ราย ผู้บาดเจ็บ 381 คน รวม 6 วัน (11-16 เมษายน 2562) เกิดอุบัติเหตุ 3,068 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 348 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,176 คน กำชับจังหวัดดูแลการเดินทางของประชาชนไม่ให้ตกค้าง เร่งตรวจสอบข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อนำไปพัฒนาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป 

 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาและการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว แต่อาจมีบางส่วนที่ยังคงเดินทางอยู่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนทุกเส้นทางอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ท่าเทียบเรือ และสถานีรถไฟทุกแห่งไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ ให้เข้มงวดการตรวจความพร้อมของรถ และพนักงานขับรถ รวมถึงกวดขันไม่ให้มีรถเสริมที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ขอให้จังหวัดวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอำเภอที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง เพื่อให้การขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนมีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียได้มากที่สุด