จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ ออกตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามจุดตรวจ [2019-04-17]

 

         กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ 11 เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ ออกตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามจุดตรวจ ด่านตรวจร่วมช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการออกตรวจเยี่ยม