จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


คป.หนองคายงานฯร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรคณะอนุกรรมการฟื้นฟู [2019-04-17]

 

 

 

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย                วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ตามประเพณีไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่สืบสานกันมา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย