จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเมาขับสงกรานต์ 6 วัน 8,481 คดี ส่งผู้ถูกคุมประพฤติบริการประชาชนเดินทางกลับกรุง [2019-04-17]

          วันนี้ (17 เมษายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ ในวันที่ 16 เมษายน 2562 มีจำนวน 19 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุราทั้งหมด เนื่องจากศาลปิดทำการในหลายพื้นที่

          สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,642 คดี จำแนกเป็น

          คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 8,481 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.14

          คดีขับเสพ จำนวน 150 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.73

          คดีขับรถประมาท จำนวน 11 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.13

     จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 596 คดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 480 คดี และจังหวัดนครพนม จำนวน 440 คดี

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ยังคงนำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงานบริการสังคมตามด่านตรวจค้น ด่านชุมชน หรือจุดบริการประชาชน เพื่อรองรับประชาชนที่กำลังเดินทางกลับเข้าสู่วันทำงาน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติยังคงเข้าตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานตามด่านตรวจ และจุดบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง