จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


กรมคุมประพฤติเผยสถิติเมาขับ 5 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงถึง 8,000 กว่าคดี ศาลสั่งติด EM เกือบ 400 ราย [2019-04-16]

วันนี้ (16 เมษายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในช่วงควบคุมเข้มงวดของวันที่ 15 เมษายน 2562 มีจำนวนสูงถึง 4,264 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 4,262 คดี คิดเป็นร้อยละ 99.95 คดีขับรถประมาท จำนวน 2 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.05 นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราพุ่งสูงถึง 203 ราย โดยส่วนใหญ่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 นาฬิกา เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง เป็นต้น ส่วนยอดสะสมกรณีที่ศาลสั่งใช้อุปกรณ์ EM มีจำนวนทั้งสิ้น 389 ราย แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 387 ราย คดีขับเสพ จำนวน 2 ราย

สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในช่วง 5 วัน (11-15 เมษายน 2562)
มีจำนวนทั้งสิ้น 8,383 คดี จำแนกเป็น

คดีขับรถขณะเมาสุรา     จำนวน 8,222 คดี        คิดเป็นร้อยละ 98.08

          คดีขับเสพ                 จำนวน 150   คดี        คิดเป็นร้อยละ 1.79

          คดีขับรถประมาท         จำนวน    11  คดี        คิดเป็นร้อยละ 0.13

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 596 คดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 480 คดี และจังหวัดนครพนม จำนวน 440 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า จากสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลอดระยะเวลา 5 วันที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดที่มีสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราสูง จะอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดเลย เป็นต้น