จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


ประเดิมวันแรก! ศาลสั่งคุมประพฤติ 563 คดี ติด EM 20 ราย [2019-04-13]

วันนี้ (12 เมษายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ วันแรกที่มีการควบคุมเข้มงวด (11 เมษายน 2562) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 มีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติทั่วประเทศ จำนวน 563 คดี จำแนกเป็น

          คดีขับรถขณะเมาสุรา     จำนวน           410 คดี คิดเป็นร้อยละ 72.82

          คดีขับเสพ                  จำนวน           147 คดี คิดเป็นร้อยละ 26.11

          คดีขับรถประมาท         จำนวน           6 คดี    คิดเป็นร้อยละ 1.07

          จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 56 คดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 55 คดี และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 คดี

          ส่วนการดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทำผิด จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 18 ราย คดีขับเสพ จำนวน 2 ราย ส่วนใหญ่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 นาฬิกา เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้มีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) หากศาลมีคำสั่งใช้อุปกรณ์ดังกล่าวแล้วสามารถดำเนินการได้ทันที

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมคุมประพฤติ มีมาตรการเข้มสำหรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ภายใต้คำสั่งศาล ซึ่งนอกจากการรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติแล้วต้องทำงานบริการสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การช่วยอำนวยความสะดวก ณ จุดตรวจค้น จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน การเป็นอาสาจราจร ตลอดจนบริการช่วยเหลือประชาชน คนชรา คนพิการ ที่มีกระเป๋าสัมภาระในการเดินทางกลับภูมิลำเนา สำหรับมาตรการกับผู้กระทำผิดซ้ำ กรมคุมประพฤติจะดำเนินการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดสุราจะส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเพื่อรับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับตามสถานพยาบาล ภายใต้โครงการ “บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับ ผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2562” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา