จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤติ ร่วมรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ "คุมประพฤติร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางท้องถนน" เพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม" อำเภอท่ามะกา [2019-04-12]

คุมประพฤติ ร่วมรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ "คุมประพฤติร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางท้องถนน" เพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม" อำเภอท่ามะกา

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุดฤทัย  ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการและนายวุฒิชัย เคลือสกุล พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ "คุมประพฤติร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางท้องถนน" เพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม" อำเภอท่ามะกา (สภ.ลูกแก) โดยร่วมกับนายธวัช จงวัฒนาศิลป์กุล ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนขมิ้นและเครือข่ายยุติธรรมฯ ,นายอุดม เจียมจงวัฒนา ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา ,กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนขมิ้น,เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก สภ.ลูกแก อำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบการจราจร และธนาคารออมสิน สาขาลูกแก อนุเคราะห์น้ำดื่มมาบริการและร่วมกันแจกเอกสารแผ่นพับและน้ำดื่มแก่ผู้ขับขี่รถ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ขับขี่รถเกิดความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่รถ เมื่อวันนี้ (๑๑ เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้า สภ.ลูกแก และหน้ามูลนิธิวัดดอนขมิ้น ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.        

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)