จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คุมประพฤติกาญจน์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ [2019-04-12]

คุมประพฤติกาญจน์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมี นายนพดล กิตติวชิระ อัยการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี และคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ (เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.        

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๑ เมษายน ๒๕๖๒)