จำนวนผู้เข้าชม : 63

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน [2019-04-12]

          วันนี้ (12 เมษายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 พร้อมมอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บริเวณแขวงทางหลวงอยุธยา โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอยุธยา นำผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวนกว่า 15 รายร่วมทำงานบริการสังคม ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้ถูกคุมความประพฤติที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) อีกจำนวน 2 รายร่วมให้บริการประชาชนและแจกสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน โดยมีนายสายนต์ บัญญาทา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอยุธยา พร้อมด้วยดร.มนตรี เดชสกุลสม  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพ และนายทรงยศิลป์ ชลปะธาธิป ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา คณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ

          ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน พร้อมมอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บริเวณปากทางเข้าสู่หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2 ซึ่งบูรณาการร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย ตำรวจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม จำนวน 10 ราย และมีผู้ถูกคุมความประพฤติที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว จำนวน 1 ราย ณ จุดบริการประชาชนดังกล่าว โดยมีพันตำรวจโทวีรศักดิ์ แก้วเนียม สารวัตรป้องกันและปราบปราม ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรจราจร สภ.บางใหญ่ พันโทเปี่ยมศักดิ์ ภักดีพินิจ ผบ.ปตอ. 1 พัน. 6 และนายคงศักดิ์ ปานสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

          นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายนนทจิตร เนตรพุกกณะ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ