จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 [2019-04-11]