จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรท่านอัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน และอาสาสมัครคุมประพฤติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 [2019-04-11]