จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” [2019-04-11]