จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม "โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-04-11]

เอกสารดาวน์โหลด :

จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2.jpg