จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [2019-04-11]