จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมโครงการคุมประพฤติ ร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ [2019-04-10]