จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร / เสวนาเสียงสะท้อนจากเหยื่อและรณรงค์เมาไม่ขับ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [2019-04-10]

คุมประพฤติ  จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร / เสวนาเสียงสะท้อนจากเหยื่อและรณรงค์เมาไม่ขับ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร / เสวนาเสียงสะท้อนจากเหยื่อและรณรงค์เมาไม่ขับ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  โดยมี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งมี นายวัลลภ วิชิตาภา วิทยากรจากบริษัทโล้วเฮงหมงจำกัด บรรยายเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย" ,นางสาวสุวรรณา ศรีแดง นักวิชาการประกันภัย วิทยากรจากสำนักงาน คปภ.จังหวัดกาญจนบุรี บรรยายเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ" และ นายธัญญา ตั้งกิติกุล ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกาญจนบุรี บรรยายและเสวนาเสียงสะท้อนจากเหยื่อเมาแล้วขับ โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๖๑ คน พร้อมด้วย อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ วันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.        

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๐ เมษายน ๒๕๖๒)