จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีรดน้ำขอพรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 [2019-04-10]

          วันนี้ (10 เมษายน 2562) เวลา 16.30 น. กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป    และรดน้ำขอพร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม  พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม    พลอากาศโท นวรัตน์  มังคลา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงกรมคุมประพฤติ นำโดย นายประสาร  มหาลี้ตระกูล พร้อมด้วยนางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นางสาวพวงแก้ว  เชื้อเชย  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติเข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

รดน้ำ 1 รดน้ำ 2
รดน้ำ 3 รดน้ำ 4
รดน้ำ 5 รดน้ำ 6
รดน้ำ 7 รดน้ำ 8
รดน้ำ 9 รดน้ำ 10
รดน้ำ 11 รดน้ำ 12