จำนวนผู้เข้าชม : 60

   


กรมคุมประพฤติรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ [2019-04-10]

          วันนี้ (10 เมษายน 2562) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รณรงค์ คุมประพฤติ ร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนนโดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมปล่อยขบวนจักรยาน จำนวนกว่า 100 คัน จากกลุ่มนักปั่นจักรยานสมัครเล่น ไปตามทางไปตามเส้นทางถนนพญาไท ถนนพระราม 4 ถนนอังรีดูนังต์ และถนนพระราม 1 พร้อมทั้งแจกสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ซึ่งมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ศิลปินจากค่ายอาร์เอส ผู้แทนจากหน่วยงานได้แก่ สำนักงานเขตปทุมวัน สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน กองบังคับการตำรวจจราจร บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมควบคุมโรค บริษัท  เอ พี ฮอนด้า จำกัด และเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยกันป้องกันและลดการสูญเสียด้านชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ลาน Avenue โซน C ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กรมคุมประพฤติ ซึ่งมีภารกิจในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุรา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครคุมประพฤติ สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จิตอาสา สื่อมวลชน ประชาชน โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การทำงานบริการสังคมที่ลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางแยก ทางร่วม ของถนนสายหลักและสายรอง ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตลอดจนการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น เป็นต้น พร้อมทั้งผลักดันสร้างวินัยจราจรแก่บุคลากรของกรมคุมประพฤติให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงยุติธรรมและรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว