จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


สคป.กพ.เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (EM) [2019-04-10]