จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการในฐานะยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องแนวทางการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ ในโครงการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 3 [2019-04-10]