จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 [2019-04-10]

วันนี้ (10 เมษายน 2562) นางสาวพวงแก้ว  เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีการกำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม เน้นบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด บูรณาการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านชุมชนในเส้นทางหลัก และสายรอง โดยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุ พร้อมคุมเข้มผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และให้ทุกการเดินทางในช่วงสงกรานต์เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย โดยกำหนดช่วงเวลาในการรณรงค์ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร