จำนวนผู้เข้าชม : 24

   


คป.หนองคายจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [2019-04-10]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย                วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายปฏิธาน   สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้กระทำผิดในทุกภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติมีความรู้ความเข้าใจการการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากนายธงชัย จิระโชคพัฒน์กุล อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและเจ้าของธุรกิจหมูยอแม่ถ้วน,เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย บรรยายความรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๒ คน เจ้าหน้าที่จำนวน ๓ คน อาสาสมัครคุมประพฤติจำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๘ โดยนางสาววริษา พลไกรสร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย