จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายหนองคายร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [2019-04-10]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาววริษา    พลไกรสร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดหนองคายร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าของชาวจังหวัดหนองคายที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย      เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย