จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


คป.หนองคายเเละอ.ส.ค.ออกรับรายงานตัวณศูนย์ประสานงานอ.รัตนวาปี [2019-04-10]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวศรินยา เจริญยิ่ง พนักงานคุมประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอรัตนวาปี ออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๑๔ ราย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอรัตนวาปี