จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


งานฯรับการตรวจราชการจากนายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ [2019-04-10]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯรับการตรวจราชการจากนายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒