จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 19 ปี [2019-04-10]

วันนี้  ( 10 เมษายน 2562 ) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ  นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 19 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมอบให้แก่สภากาชาดไทย โดยพลเอก วิทวัส รชตะนันท์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 1 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2