จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-04-09]

เอกสารดาวน์โหลด :

ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก.jpg